Ngày thứ nhất

Cuộc đời bạn là do bạn trải nghiệm, nhiều lúc những thử thách sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Có những bài học sẽ giúp bạn lớn, ngược lại bạn phải chịu đựng những trái chiều mà cuộc sống mang lại cho bạn. Nhưng không vì thế mà làm bạn gục ngã, chỉ có chịu đựng mới giúp bạn thêm kiên nhẫn mà thôi.

Thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên !

Đừng sống vì gió chiều nào thì theo chiều đó, hãy vẽ sẵn lập trường và tự tin dù bạn biết mình có thể đi sai hướng. Có thể bạn ngựng lại một chút để xem phản ứng của mọi người ra sau, rồi sau đó rẽ sang một hướng khác tốt hơn. Dù sao, lập trường của bạn vẫn không thể lung lay bị ảnh hưởng.

Nếu bạn mơ ước có một chút gì thành tượu cho bản thân, hãy sống chủ động mà đừng mong người khác sẽ chìa tay ra giúp đỡ bạn.