About

Càng lớn, những người mình có thể dốc hết ruột gan mà chia sẻ càng ít đi, vậy nên hãy trân trọng những người vẫn đang hiện diện trong đời. 你既然认准一条道路,何必去打听要走多久。一个人至少拥有一个梦想,有。一个理由去坚强。心若没有栖息的地方,到哪里都是在流浪。I’m Daniel, a freelancer of di.marketing. Besides, I do content, market research, website and admin for all social media services.

This is also a personal blog. Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the blog owner and do not represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated.

What Do You Think?

Cái mác thành đạt không phải mất tiền để mua, và người sử dụng cũng không phải đóng thuế, nên sự lạm phát danh từ này cũng là một điều dễ hiểu. Tôi chỉ nghĩ các bạn trẻ đang muốn là người thành đạt nên quên đi danh từ và nhớ đến cái thực chất.

-Alan-

13 tuổi nghĩ rằng bơi lội khó nên không học bơi, đến năm 18 tuổi bạn gặp một người rủ bạn đi bơi, bạn chỉ có thể nói: “Mình không biết bơi”.

18 tuổi cảm thấy học tiếng Anh khó nên không học, đến năm 27 tuổi có một công việc tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải có tiếng Anh, bạn lúc này cũng chỉ có thể nói: “Tôi không biết tiếng Anh”.

Có những việc ban đầu bạn càng cảm thấy rắc rối, bạn càng lười học thì về sau bạn càng dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội dành cho mình.

️Nếu con không chịu bước đi một bước nữa, chỉ làm vừa đủ, là con đã tuyên án cho đời con một kiếp sống hèn mọn. Luật nhân quả và thừa trừ luôn luôn tuyệt đối. Trái chín mà ngày nay con hưởng thụ đã hiện diện trong cái nhân con vừa gieo trồng ngày hôm qua. Không bao giờ sai trật.