Cá lớn nuốt cá bé

Một xã hội rời rạc khi ai cũng muốn “tiếm quyền” và thống trị một cộng đồng nhỏ, ở đó quy luật “cá lớn nuốt cá bé” vẫn là muôn thở. Khi bạn có nhiều tiền hơn thì lời nói của bạn có giá trị hơn.

Có những người thấu hiểu được giá trị đó nhưng không thể mô tả bằng lời nói, thay vào đó họ muốn ẩn dật và trốn tránh cái thực tế “không hài lòng” bằng cách tự xa rời với đám đông. Chỉ khi đó, họ cảm thấy hài lòng và thoả mãn được giá trị riêng của mình.

Kinh tế đi lên, phát triển thặng dư càng nhiều thì kiểu “ăn hiếp” hay nuốt trọn sẽ giảm bớt cạnh tranh và cũng là cách gỡ những miếng gai lởm chởm làm cái nhìn của “bố” khó chịu. Cách nuốt một xã hội thu nhỏ là cách nhanh nhất, mọi cơ chế phát sinh sẽ theo ý mình và diễn tiến theo chiều hướng độc quyền.

Tất cả mọi tạm nham của xã hội có cơ hội đều tụ lại một nơi, kẻ thì chạy đi còn người thì tìm tới. Ngẫm đi, ngậm lại thì quá trình phát triển thặng dư về mặt vật chất là một kiểu “trao đổi chất” mà nhìn từ dạng này ta có thể nghĩ tới dạng khác. Tựu trung, con người hao mòn về mặt thể chất là nhiều.